Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie -

Idź do spisu treści

Menu główne

Zespół ds.zdrowia i ochrony zwierząt

Działy


Zespół ds.zdrowia i ochrony zwierząt

1.Starszy inspektor weterynaryjny
lek.wet. Dariusz Malewski
tel. 89 533 14 11 wew. 29
,28
chz.dmalewski@olsztyn.piw.gov.pl


2
.Starszy inspektor weterynaryjny
lek.wet.
Magdalena Zbanyszek-Kalinowska
tel. 89 533 14 11 wew. 29
,28
chz.zbanyszek@olsztyn.piw.gov.plZespół ds.zdrowia i ochrony zwierząt

3.Starszy inspektor weterynaryjny
lek.wet. Katarzyna P
epłowska
tel. 89 533 14 11 wew. 28
,29
chz.kpalen@olsztyn.piw.gov.pl

4
.Inspektor weterynaryjny
lek.wet.
Anna Biegańska
tel. 89 533 14 11 wew. 28
,29
chz.abieganska@olsztyn.piw.gov.pl

5
.Starszy inspektor weterynaryjny
inż.Waldemar Markiewicz
tel. 89 533 14 11 wew. 2
8,29
chz.wmarkiewicz@olsztyn.piw.gov.pl


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego