Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie -

Idź do spisu treści

Menu główne

Aktualności

Olsztyn 5 września 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie,informuje, iż dnia 04 września 2019 r., została opublikowana Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 03 września 2019 r., zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6432).
Treść decyzji...

Olsztyn 30 maja 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że dnia 11 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie odbędzie się szkolenie dla osób przeprowadzających ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny w zakresie wymagań Rozp. Rady (WE) nr.1099/2009 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie się telefonicznie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (tel. 89 533 14 11) w godzinach od 8 do 14 od poniedziałku do piątku w celu zgłoszenia się na szkolenie.
Wszystkim uczestnikom szkolenia zostaną wystawione stosowne zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia Powiatowy Lekarz Weterynarii pobiera opłatę skarbową w wysokości 17 zł.- którą trzeba uiścić w Urzędzie Miasta, Gminy lub na rachunek : 63 1020 3541 0000 5002 0290 32227 ( Urząd Miasta Olsztyna – Wydział Podatków i Opłat).
Wypełniony, załączony wniosek dotyczący szkolenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu szkolenia -  11.06.2019 r. do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie ul. Lubelska 16.

Wniosek...


Olsztyn 30 kwietnia 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje,że zgodnie z zarządzeniem Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2 maja br. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie i Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie
w zamian będą otwarte w sobotę, 11 maja.


Olsztyn 1 kwietnia 2019

Plakat informacyjny dotyczący szkoleń dla kierowców i konwojentów transportujacych zwierzęta
Plakat informacyjny.....

Olsztyn 20 marca 2019

Broszura informacyjna Ministerstwa Rolictwa i Rozwoju Wsi - "Kupuj świadomie"
Broszura informacyjna...

Olsztyn 6 marca 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje,że na stronie są dostępne do pobrania oświadczenia przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierząt
Oświadczenie przedsiębiorcy
Oswiadczenie weterynaryjne

Olsztyn 20 lutego 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości aktualny wykaz urzędowych lek. wet. pow. olsztyńskiego wyznaczonych do badania mięsa zwierząt rzeźnych i mięsa zwierząt łownych z przeznaczeniem na użytek własny stan 02.01.2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Aktualny wykaz...

Olsztyn 12 lutego 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że dnia 15.02.2019 r o godzinie 10.00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie odbędzie się szkolenie dla osób przeprowadzających ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny w zakresie wymagań Rozp. Rady(we) nr 1099/2009 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Olsztyn 4 lutego 2019

Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju zwierząt gospodarkich kopytnych poza rzeźnią
Więcej informacji

Olsztyn 29 stycznia 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że organizuje nabór na bezpłatne szkolenie osób przeprowadzających ubój zwierząt poza rzeźnia na użytkek własny
Więcej informacji

Olsztyn,19 grudnia 2018
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to czas refleksji, spokoju, odpoczynku
i spotkań wigilijnych wśród najbliższych.
Niech będzie to czas radosny i szczęśliwy.
Niech Nowy 2019 Rok będzie lepszy od mijającego.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i życzeniami wszelkiej pomyślności
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Miroslaw Karczewski


Olsztyn 12 grudnia 2018

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie będzie otwarty w sobotę 15 grudnia 2018r. 24 grudnia 2018r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów

Olsztyn 17 września 2018

Pismo Głownego Lekarza Weterynarii dotyczące wątpliwości związanych z wykonywaniem kontroli podmiotów przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
Treść pisma

Olsztyn 4 września 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie zawiadamia, że w dniach 15 - 19 września 2018 r. odbędzie się szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Treść zawiadomienia

Olsztyn,25 maja 2018


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ul. Lubelska 16, 10-406 Olsztyn. Możliwe formy kontaktu: telefon /89/ 533 14 11; e-mail:
plw@olsztyn.piw.gov.pl; skrytka EPUAP PIWOlsztyn/esp.W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych korespondencyjnie na adres  Administratora danych osobowych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie na podstawie
rt. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
Odbiorcami danych mogą być:
 -uprawnione organy publiczne,
- podmioty dostarczające korespondencję,
- podmioty wykonujące usługi brakowania dokumentacji,
 -podmioty świadczące usługi zdrowotne,
 -podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
-dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
-sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
-usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
-ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na zgody przed jej cofnięciem.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie. Przy czym podanie danych jest:
-obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
-dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Uwaga
: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).
Olsztyn,16 marca 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie,informuje o zasadach bioasekuracji w związku z wystąpieniem afrykanskiego pomoru świń(ASF)
Zbiór zasad
Ulotka informacyjna

Olsztyn,9 lutego 2018

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)
Treść informacji

Olsztyn,8 lutego 2018

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie dotyczący zmian w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/169 z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich wyznaczono na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obszar ochronny (żółty) i obszar objęty ograniczeniami (czerwony), obejmujący następujące gminy:
Załącznik do decyzji wykonawczej

Olsztyn,16 stycznia 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie,informuje ze jest dostępny aktualny wykaz lekarzy wyznaczonych do badania mięsa zwierząt rzeźnych i mięsa zwierząt łownych z przeznaczeniem na użytek własny.
Aktualny wykaz...

Olsztyn,8 stycznia 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości informację dla hodowcow zwierząt gospodarskich dotyczącą stosowania antybiotyków
Treść informacji > czytaj dalej...

Olsztyn,22 grudnia 2017
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to czas refleksji, spokoju, odpoczynku
i spotkań wigilijnych wśród najbliższych.
Niech będzie to czas radosny i szczęśliwy.
Niech Nowy 2018 Rok będzie lepszy od mijającego.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i życzeniami wszelkiej pomyślności
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Miroslaw Karczewski


Olsztyn 6 listopada 2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie skierowana do rolników
Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR
w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

Ulotka informacyjna

Olsztyn 4 listopada 2017

Dobrowolny program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w stadach bydła
Informacja dostępna na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii


Olsztyn 2 listopada 2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie dotycząca stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
W związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstw, w których utrzymywany jest drób.
Ulotka oraz informacja dla hodowców drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina również, że nadal obowiązuje rozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r., poz 722)
Treść rozporządzenia.


Olsztyn, 24 lipca 2017

W związku z wystąpieniem w miesiącu czerwcu 2017 r. na terenie Polski (województwo podlaskie, lubelskie i mazowieckie) kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń,Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności zachowania podstawowych zasadach bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Do dnia 21 czerwca 2017 r. na terenie Polski stwierdzono łącznie 37 ognisk ASF:  2 - w 2014 r., 1 - w 2015 r., 20 - w 2016 r., 14 - w 2017 r.  
Treść apelu...

Olsztyn, 5 kwietnia 2017

Rozporządzenie MRi RW z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków obowiązujacych od dnia 6 kwietnia 2017
Treść rozporządzenia...

Olsztyn, 27 lutego 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości zaktualizowaną listę urzędowych lekarzy weterynarii
wyznaczonych do badania
zwierząt rzeźnych i mięsa zwierząt łownych z przeznaczeniem na użytek własny w 2017 r.
Lista lekarzy....

Olsztyn, 26 lutego 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje o nowych
Wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.


Olsztyn,14 lutego 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że na stronie MR i RW są dostępne informacje dla rolników dotyczące sprzedaży bezpośredniej
Na stronie internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zamieszczona zaktualizowana informacja dla rolników i innych podmiotów pt. "Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywnośći".
Bezpośredni link do strony www.minrol.gov.pl

Olsztyn,30 stycznia 2017
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie wyznaczył gospodarstwo położone w gminie Gietrzwałd, powiat olsztyński jako ognisko wysoce
zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8
.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie.
Wystąpienie tej choroby powoduje ogromne straty gospodarcze.

W związku z powyższym, w celu zwalczenia tej choroby i zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się konieczne jest wyznaczenie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego łącznie o promieniu min. 10 km od ogniska choroby i podjęcie właściwych środków. Obszary te swym zasięgiem objęły część powiatu olsztyńskiego oraz ostródzkiego.
Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu
Treść rozporządzenia...

Olsztyn,28 grudnia 2016
Apel do hodowców drobiu MRiRW oraz Głównego Lekarza Weterynarii
Treść apelu
Olsztyn,22 grudnia 2016
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to czas refleksji, spokoju, odpoczynku
i spotkań wigilijnych wśród najbliższych.
Niech będzie to czas radosny i szczęśliwy.
Niech Nowy 2017 Rok będzie lepszy od mijającego.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i życzeniami wszelkiej pomyślności
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Miroslaw Karczewski

Olsztyn,21 grudnia 2016
Aktualna sytuacja epizotyczna na terenie Polski w zakresie grypy ptaków

Olsztyn,20 grudnia 2016

Wytyczne GLW dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.
Treść wytycznych

Olsztyn,19 grudnia 2016

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Treść rozporządzenia

Olsztyn,3 listopada 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, iż 18 października 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. ( Dz. U. poz. 1605). W związku z tym, zmianie uległy niektóre zapisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2015 r. poz.1172 ze zm.)


Olsztyn,2 listopada 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, iż 27 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. poz. 1770). W związku z wprowadzanymi zmianami, nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń. Rozporządzenie wchodzi w życie 4 listopada 2016 r.


Olsztyn,7 lipca 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości informację dla rolników utrzymujących świnie.Czytaj dalej...

Olsztyn,20 czerwca 2016
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości wytyczne dotyczące wymagan weterynaryjnychdla prowadzenia i sprzedaży produktow pochodzenia zwierzęcego w ramach dzialalności marginalnej,lokalnej i ograniczonej.Wytyczne - kliknij tutaj
Olsztyn,23 maja 2016
W związku z awarią łącz internetowych i telefonicznych kontakt z PIW w Olsztynie jest utrudniony.
Awaria zostanie usunieta 25 maja.

Olsztyn,16 stycznia 2016
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że jest dostępny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii
wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa zwierząt łownych przeznaczonych na użytek własny w 2016 roku  Czytaj dalej...

Olsztyn, 22 grudnia 2015
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to czas refleksji, spokoju, odpoczynku
i spotkań wigilijnych wśród najbliższych.
Niech będzie to czas radosny i szczęśliwy.
Niech Nowy 2016 Rok będzie lepszy od mijającego.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i życzeniami wszelkiej pomyślności
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Miroslaw Karczewski

Olsztyn, 4 grudnia 2014
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości wzór wniosku o wyznaczenie lek. wet. do czasowego wykonywania czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Więcej...
Olsztyn, 4 listopada 2014

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów na stanowisko w s.c.: starszego inspektora weterynaryjnego ds. spraw identyfikacji  i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności. Dokumentacja na stronie http://bip.olsztyn.piw.gov.pl w zakładce Ofery pracy

Olsztyn,23 października 2014
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości informację dotyczącą zasad uboju
z konieczności zwierząt poza rzeżnią
.Więcej...
Olsztyn,3 września 2014
PLW w Olsztynie ogłasza rzetarg nieograniczony na wykonanie prac wykończeniowych budynku administracyjnego dla PIW w Olsztynie, ul. Lubelska 16 – Etap III.  Pliki oraz dokumentacja na stronie http://bip.olsztyn.piw.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Postepowania ogłoszne.


Olsztyn,28 sierpnia 2014
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości informację dotyczącą informowania o zamiarze przeprowadzenia uboju gospodarczego.Więcej...

Olsztyn,26 sierpnia 2014
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości informację dotyczącą wymagań
prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.Więcej...


Olsztyn,28 lipca 2014
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że jest dostępny wykaz urzędowych lekarzy weterynarii oraz personelu pomocniczego wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz zwierząt łownych w zakładach na terenie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w 201
4  Czytaj dalej...

Olsztyn,27 lipca 2014
     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości  listę nazwisk Lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny oraz zwalczania chorób zakaźnych w tym obserwacji w celu wykluczenia wścieklizny na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Czytaj dalej...

Olsztyn,24 lipca 2014
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości informację dla myśliwych,leśników,hodowców.trzody chlewnej dotyczacą Afrykańskiego Pomoru Świń
1.Informacja dla myśliwych,leśników dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń - plik pdf
2.Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świ ń  - plik pdf


Olsztyn,23 lipca 2014
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości informację dotyczącą zagrożenia rozprzestrzenienia się Afrykańskiego Pomoru Świń. Więcej...


Olsztyn,17 lutego 2014
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości informację GLW dotyczacą zapobiegania wystapieniu afrykańskiego pomoru świń
ASF materiały szkoleniowe dla hodowców - prezentacja
ASF materiały szkoleniowe dla lekarzy wet. - prezentacja
Olsztyn,28 sierpnia 2013
PLW w Olsztynie ogłasza rzetarg nieograniczony na wykonanie prac wykończeniowych budynku administracyjnego dla PIW w Olsztynie, ul. Lubelska 16 – Etap II.  Pliki oraz dokumentacja na stronie http://bip.olsztyn.piw.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Postepowania ogłoszne.

Olsztyn,9 grudnia 2012
PLW w Olsztynie informuje,że koszt wydania decyzji o uznaniu stada bydła za wolne od eznootycznej białaczki bydła,brucelozy i grużlicy wynosi 10 zł.,koszt zaświadczenia to 17 zł  
Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu miasta Olsztyn Plac Jana Pawła II nr.1 10-101 Olsztyn
Numer rachunku bankowego:Bank Handlowy w Warszawie S.A. 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Olsztyn,19 września 2012
PLW w Olsztynie ogłasza II przetarg nieograniczony na: Rozbudowę budynku, którego część zajmuje siedziba PIW w Olsztynie, usytuowanego przy ul. Lubelskiej 16 w Olsztynie. Pliki oraz dokumentacja na stronie http://bip.olsztyn.piw.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Postepowania ogłoszne


                                                                                                                                                                                          
Olsztyn,15 stycznia 2012
     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie podaje do wiadomości  listę nazwisk Lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny oraz zwalczania chorób zakaźnych w tym obserwacji w celu wykluczenia wścieklizny na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.      Czytaj dalej...


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego